Historische resten gevonden in Schadewijk

artikel-105

In opdracht van gemeente Oss onderzocht BAAC het gebied tussen de Hagelstraat/Kapelaan Naustraat en Dokter Hoebenstraat naar archeologische vondsten. Tijdens het eerste onderzoek vond BAAC sporen van bewoning. Ze vonden aardewerk, sporen van palen en een waterput of waterkuil. Mogelijk stammen deze uit de Ijzertijd, Romeinse tijd, uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. Een bijzondere vondst was een spinsteentje van aardewerk uit de middeleeuwen. Deze resultaten waren een goede reden om het onderzoek uit te breiden. 

Lees verder onder de video....


Waterput of - kuil

Sinds de jaren vijftig ligt dit gebied vol met tegels en niet meer aangeraakt. Daarom zijn er zo dicht onder de oppervlakte sporen van bewoning bewaard gebleven. Spannend was het of het losse sporen waren, of dat er ook sporen van bewoning zouden worden gevonden. Een waterput of -kuil kan namelijk duiden op langer verblijf en kans op sporen van een bewoning.

Tijdens de uitbreiding van het onderzoek bleek het om een waterkuil van 1 meter diep te gaan. De kuil had geen houten beschoeiing. In de kuil is veel aardewerk gevonden uit de ijzertijd. Aan de rand van het terrein trof BAAC een greppel met een bocht aan. De archeologen denken dat deze om een nederzettingsterrein of erf liep.

Twee schuurtjes

Ook werden er twee schuurtjes gevonden, een 4-palige en een 9-palige. Deze zijn schuurtjes bijvoorbeeld voor de opslag van graan. Op de laatste dag van de opgraving vond BAAC een smalle ronde greppelstructuur. Deze greppelstructuur kan wellicht een kringgreppel zijn die een oud graf omcirkelde. Helaas bleek de greppel na enkele meters te stoppen. Wat de functie van de greppel was is niet duidelijk geworden. Helaas werden er geen resten gevonden van een huisplattegrond. Mogelijk lag het huis ter plekke van het Hageltje.

Op vrijdag 5 maart sloot BAAC het onderzoek af. De spullen die tijden het archeologische onderzoek zijn gevonden werkt BAAC uit. BAAC wast de vondsten, maakt overzichtskaarten en een rapport.

Meer informatie vind je ook via deze link: https://www.baac.nl/archeologie/kapelaan-nausstraat/