Wijkstichting

Sinds april 2013 bestaat de huidige Wijkstichting Schadewijk.

Wijkstichting Schadewijk is er voor het organiseren van activiteiten, coördineren en ondersteunen van buurt- en straatverenigingen in de Schadewijk en heeft als doel de woon- en leefomgeving in de wijk te verbeteren. We willen met een persoonlijk gezicht naar de wijk gaan werken, zodat het voor de bewoners van Schadewijk een stuk gemakkelijker wordt ons te bereiken.

Als Wijkstichting willen we initiatieven die in onze wijk opgezet worden ondersteunen en met raad en daad bij staan. Ook willen we bevorderen om contacten te leggen met buurtbewoners in straten of pleinen. Dit is een zeer moeilijke taak maar met steun van de bewoners van de Schadewijk moet dat kunnen; de ondersteuning die we elkaar kunnen geven in de straten en buurten is van groot belang. Het bevordert uiteindelijk de leefbaarheid in de wijk.

Zoals bekend trekt de regering zich steeds verder terug en legt meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten zelf neer. De gemeenten verdelen het op hun beurt weer naar de organisaties die werken binnen de wijken. De Wijkstichting Schadewijk zal er dan ook van alles aan doen om de broodnodige contacten in de Schadwijk op te zetten. Daarvoor zullen we elk jaar plannen maken om de contacten in de wijk te bevorderen.

Wij hopen op een prettige samenwerking met de bewoners en de diverse organisaties in de wijk. Wij zijn er tenslotte voor elkaar. Als Wijkstichting staan wij voor de wijk!