Wijkraad

Wat is de wijkraad?

De wijkraad bestaat uit een groep vrijwilligers die de opdracht hebben om “de leefbaarheid in de wijk te vergroten”. Daarbij werken wij nauw samen met onder andere de wijkstichting, het bestuur van het wijkcentrum en nog veel meer anderen.

Wat heb je aan een wijkraad?

Wij zijn vooral mensen die mensen kennen. Bij de gemeente en organisaties die in onze wijk werken bijvoorbeeld. En wij weten ook welke faciliteiten we in onze wijk allemaal hebben. Van oudsher geven wij “gevraagd en ongevraagd advies” aan het college van burgemeester en wethouders. Dat doen we nog steeds, maar dat is al jaren niet meer ons krachtigste wapen. Dat is ons netwerk.

Wanneer ga je naar de wijkraad?

Voor vraagstukken, die de hele Schadewijk of een redelijk deel (een buurt of een hele straat) raken. Zo bemoeien wij ons met grotere bouwprojecten in de wijk. En dan bekijken we die vooral vanuit de omwonenden. Maar ook veiligheid in de wijk is een vraagstuk waar wij ons mee bezig houden. En heb je een idee om de leefbaarheid te verbeteren voor jouw buurt? En heb je ondersteuning nodig bij de uitvoering daarvan? Dan kunnen wij ook altijd mee denken.

Wanneer ga je niet naar de wijkraad?

Wij zetten ons in voor de belangen van de hele wijk of delen daarvan. Denk aan buurten of hele straten. Heb je een vraagstuk dat veel meer of juist minder mensen raakt? Dan kunnen we je helpen om dit bij de juiste personen neer te leggen. Uiteraard lost een wijkraad niet alles op, maar we kunnen wel meedenken.

Hoe ga je naar de wijkraad?

We zijn regelmatig te vinden in de wijk met onze wijk-caravan en een aantal keren per jaar houden we openbare vergaderingen. Datums vind je in de agenda van deze site. Maar je kunt ons ook mailen via wijkraad@schadewijk-oss.nl

Wie zitten er in de wijkraad?

Voorzitter: Marion Mulder - marion@schadewijk-oss.nl
Vicevoorzitter: nog in te vullen
Secretaris: nog in te vullen
Penningmeester: Joyce Verhoeven - joyce@schadewijk-oss.nl
Lid: Max Westerveld - max@schadewijk-oss.nl

Lid: Voor wie zin heeft, er zijn nog twee plekken vrij.