Stap voor stap vernieuwen Vogelbuurt

artikel-251

Een deel van de Vogelbuurt in Oss ondergaat de komende jaren een metamorfose. Het gaat om het gebied tussen de Leeuwerikstraat, Zwaluwstraat, Spoorlaan en Lijsterlaan. Bestaande huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe, energiezuinige woningen. Daarnaast wordt de buurt groener en komt er meer ruimte om te ontmoeten, spelen en bewegen. BrabantWonen en gemeente Oss dachten samen met bewoners na over het stap voor stap vernieuwen van de buurt. Tijdens de informatieavond op 2 februari presenteerden zij een voorlopig schetsontwerp aan de bewoners.

Uit enquêtes en gesprekken met bewoners blijkt dat zij fijn wonen in de Vogelbuurt en hier het liefst willen blijven wonen. Maar wél in een energiezuinige en comfortabele woning. De huidige huurwoningen werden gebouwd tussen 1950 en 1960 en voldoen op veel punten niet meer aan de eisen van nu. Daarnaast vinden bewoners het belangrijk dat de sfeer van hun buurt behouden blijft, want de Schadewijk moet wel de Schadewijk blijven.

Voorlopig schetsontwerp
Architect Peter Elemans van De Witte Oss ging de uitdaging aan en ontwierp de contouren voor de nieuwe buurt, waarbij elkaar ontmoeten, bewegen en spelen centraal staan. De eerste, voorlopige schetsen gaan uit van groene straten en binnenpleintjes omringd door verschillende soorten woningen. De lanen en de typische architectuur van de Schadewijk (rode bakstenen, oranje pannendaken en elementen uit de Delftse School) komen op speelse wijze terug in het ontwerp.

Energiezuinige woningen en klimaat adaptief
BrabantWonen wil de buurt flink verduurzamen. De nieuwe huurwoningen krijgen geen gasaansluiting en hebben hierdoor een lagere CO2-uitstoot. Doordat de woningen energiezuinig zijn, blijven de woonlasten betaalbaar. Met de stijgende energieprijzen is dat alleen maar fijn voor de bewoners. Gemeente Oss wil de buurt klimaat adaptief maken. Door te zorgen voor meer groen tussen de woningen, wordt het in de zomer minder heet (hittestress). Hierdoor is het prettiger wonen en leven. Daarnaast wordt de Schadewijk de eerste wijk in Oss die van het gas afgaat.

Gevarieerd aanbod van woningen
Er komen sociale huurwoningen, woningen in de middenhuur en koopwoningen. Daarbij houden we rekening met verschillende inkomens en gezinssamenstellingen. Ook de veranderde woonwensen spelen een rol. Zo komen er bijvoorbeeld woningen voor kleinere huishoudens. Daarnaast biedt dit nieuwe ontwerp ook ruimte om méér woningen te bouwen. En dat is hard nodig bij de huidige woningnood. Dit bereiken we door het inpassen van appartementengebouwen van drie tot vijf verdiepingen aan de rand van het plangebied.

Stap voor stap vernieuwen
In december werden de huurwoningen op de hoek van de Spoorlaan en Zwaluwstraat al gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Het plan is om ook de huurwoningen in de Merelstraat, Koekoekstraat, Reigerstraat, Leeuwerikstraat en de even huisnummers aan de Lijsterlaan binnen enkele jaren te slopen. De bewoners van deze huurwoningen kunnen gewoon in hun huizen blijven wonen totdat de nieuwbouw aan de Spoorlaan en Zwaluwstraat klaar is. Zij krijgen voorrang op de nieuwbouw. Of ze kunnen verhuizen naar huurwoningen elders in de stad als ze dat liever willen. Uiteraard ondersteunt BrabantWonen de huurders hierbij.

Meerjarenplanning
De vernieuwing van de buurt gebeurt niet in één keer. Het hele plan duurt zo’n vier tot vijf jaar. Voordat er gebouwd kan worden, moet eerst het ontwerp nog verder uitgewerkt worden naar een definitief plan. Vervolgens moeten we de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Daarna kunnen we starten met de transformatie naar een toekomstbestendige, duurzame buurt.

Voor meer informatie zie www.brabantwonen.nl/vogelbuurt of www.oss.nl/schadewijk