Stichting Rouwcafé Oss, een plek om stil te staan bij het verlies van een dierbare

artikel-258

Stichting Rouwcafé Oss biedt een plek om stil te staan bij het verlies van een dierbare, samen met anderen. Heb jij misschien behoefte aan een kopje koffie en een fijn gesprek? Van harte welkom! Professionele vrijwilligers en ervaringsdeskundigen staan voor je klaar om te luisteren, met je te praten of een activiteit te ondernemen. Niets moet.

Deelname is geheel vrijblijvend en gratis (consumpties voor eigen rekening). Ook is het mogelijk om sámen mét iemand langs te komen. We komen op vaste dagdelen bij elkaar, te weten de eerste en derde woensdagochtend en de tweede en vierde woensdagavond van elke maand op een vaste locatie:

Woensdagochtend van 10:00 - 11:30 uur in het Talentcentrum, Linkensweg 1B in Oss.

Woensdagavond van 20:00 - 21:30 uur in lunchcafé Ini Mini in de Houtstraat 3 in Oss.

Op de eerste zondag van de maand verzorgen we: Samen Zijn. Om 14:00 uur verzamelen we op de hoek van de Koornstraat en de Singel ‘40-‘45. Daarna om 14:30 uur samen de stad in om iets te drinken. (consumpties voor eigen rekening).

Onder de vlag van het rouwcafé bestaat ook nog de groep Jong Ontmoet. Deze groep is voor jongeren van 16-30 jaar die een dierbare verloren hebben.

Alleen voor Jong Ontmoet is aanmelding nodig. Mail naar info@rouwcafe-oss.nl.

 Op onze website www.rouwcafe-oss.nl staat uitgebreide informatie.