Taalnetwerk Oss pakt laaggeletterdheid aan

artikel-310

Ongeveer 1 op de 9 Ossenaren heeft iedere dag moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterd zijn is een probleem dat meedoen lastig maakt. Moeite hebben met taal, rekenen of computers maakt mensen ook onnodig kwetsbaar. Onnodig, omdat er iets aan te doen is: door het verbeteren van basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer, tablet of smartphone. Om dat goed aan te pakken, tekenden zes organisaties en de gemeente Oss op 22 november het Convenant Aanpak Laaggeletterdheid Taalnetwerk Oss. 

Cijfers Oss

Gemeente Oss telt in 2023 ongeveer 11.000 volwassenen die moeite hebben met begrijpend lezen en schrijven. Hiervan valt ruim 6500 onder de beroepsbevolking en 4500 in de categorie 65 jaar en ouder. Dit betekent dat 1 op de 9 inwoners in Oss moeite heeft met formulieren invullen, brieven lezen, voorlezen aan hun kind of gebruik van een computer of smartphone. Maar ook het begrijpen van informatie over medicijnen, het contant afrekenen in een winkel of het digitaal inloggen bij portalen van bijvoorbeeld woningcorporaties, de Belastingdienst en zorgverzekeraar is lastig.

Ontwikkelingen sinds 2017

In 2017 ondertekenden vier organisaties en gemeente het convenant Aanpak laaggeletterdheid. Die organisaties zijn in de tussentijd veranderd en het Taalnetwerk is uitgebreid. Daarnaast zijn er

Er zijn stappen gezet, maar we zien helaas ook landelijk een toename van de problematiek onder jongeren en bij ouderen. Het treft ook mensen met een beroepsopleiding die steeds minder zijn gaan lezen en schrijven. Ze krijgen er steeds meer moeite mee en verleren het langzaam.

Spreekuur voor informatie en advies

Speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden is er een gratis spreekuur. Hier krijgen zij informatie en advies.

DigiTaalhuis Oss
Vrijdag 10.00 – 12.00 uur
Raadhuislaan 10, Oss

Neem voor meer informatie hierover contact op met taalhuisoss@nobb.nl.