Zorgbuurthuis Schadewijk

artikel-89

Ingezonden brief: Marie-Therèse Janssen

'Naar aanleiding van een initiatief voorstel van de SP in de Tweede Kamer om kleinschalige zorgbuurthuizen te realiseren, is de SP Oss dit initiatief in Oss gaan onderzoeken of er mogelijkheden waren.

In overleg met de gemeente hebben we ons gericht op de Schadewijk. In deze wijk waren plannen voor ontwikkeling van het gebied Hagelkruisstraat;
nieuwbouw op de plek van school ‘de Singel’ en ontwikkeling van het gebied eromheen. We zijn met de directe bewoners in overleg gegaan of er behoefte zou zijn aan een zorgbuurthuis. Een zorgbuurthuis is een kleinschalige voorziening, waar mensen kunnen wonen en zorg kunnen ontvangen in hun eigen wijk. De zorg wordt geleverd door een zorgorganisatie en wordt georganiseerd samen met de bewoners van het zorgbuurthuis en de buurt.

Op dit moment moeten bewoners van de Schadewijk als er meer zorg nodig is verhuizen naar een locatie van Brabant Zorg. Helaas komt het vaak voor dat mensen buiten Oss in een verpleeghuis komen te wonen. Ook helaas kan de partner , als die geen zorg nodig heeft, niet mee verhuizen. Na lief en leed jarenlang met elkaar gedeeld te hebben, moet je als je oud en op elkaar aangewezen bent apart gaan wonen. Weg uit de wijk waar je altijd gewoond hebt, soms ook echt ver weg van Oss.

Wij denken dat dit niet nodig is. Helaas is er in Nederland tot op heden geen kleinschalige woon/zorg voorziening voor ouderen waar samen met de buurt de zorg verleend kan worden en waarbij het wonen ook toegankelijk is voor mensen die huursuubsidie ontvangen.

Van de gemeente hoorden we dat het Hageltje behouden zou blijven en niet gesloopt ging worden. Aan de slag dus. We zijn snel in gesprek gegaan met de buurt. De buurt was erg enthousiast en wilde graag meedenken. We hebben een ondernemer gevonden die het hageltje in de oorspronkelijk staat wil opknappen en er 10 tot 15 huurappartementen in wil maken.

Daarnaast hebben we een zorgorganisatie gevonden die de zorg mee wil gaan vorm geven. En het allerbelangrijkst, de buurt wil graag meedenken, meehelpen om dit voor elkaar te krijgen. Op dit moment zijn we druk aan het onderhandelen om de zorg betaald te krijgen, de ondernemer is druk aan het rekenen of het verbouwen gaat lukken en met de buurt denken we na welke stappen er gezet moet worden.
In de school waar de mensen uit de Schadewijk hun jeugd hebben doorgebracht mag je nu oud worden en zorg ontvangen die je nodig hebt.

We hopen dat we snel definitief kunnen zeggen wanneer en hoe het gerealiseerd kan worden. Heb je vragen, tips, opmerkingen e.d. dan kun je mij via de onderstaande gegevens bereiken.'

Marie Therese Janssen
06-30034616 mtjanssen@outlook.com