Nieuws

artikel-135

Nieuwe campagne Kies een Club!

In de campagne geven ze ouders uit de doelgroep de mogelijkheid contact met hen op te nemen via een speciaal 088 telefoonnummer of website kieseenclub.nl.
artikel-134

ONS welzijn start weer met huisbezoeken bij ouderen

Bij een huisbezoek komt een vrijwillige ouderenadviseur bij een oudere thuis. De vrijwillige ouderenadviseur geeft informatie en advies. Hij of zij luistert goed naar wat nodig is en waar de oudere tegenaan loopt.
artikel-132

Zomerfestival Schadewijk

Bij het Zomerfestival in de Schadewijk, van 30 augustus tot en met 3 september, is het wijkcentrum aan de Leeuwerikstraat de centrale plek. Elke dag is hier wat te doen tussen 10 tot 14 uur.
artikel-127

Opening Witte Anjer perkje aan de Spoorlaan

De witte anjer als symbool vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog. Oranjegezinde Nederlanders wilde hun solidariteit aan de Koninklijke familie tonen.
artikel-126

Buurtinitiatief via Mijn Buurt Oss (video)

Bewoners praten graag mee over wat er in hun straat of buurt gebeurt. Bijvoorbeeld om de buurt veiliger, groener of leuker te maken. De laatste tijd gebeurt dat meestal digitaal. Oss is op 1 maart met ‘Mijn buurt Oss’ gestart. Dat is een website waar bewoners samen ideeën kunnen uitwisselen en meedenken wat er nodig is en meedoen.