KBO Don Bosco is gevestigd in het Wijkcentrum Schadewijk. E-mailadres: kbo.don.bosco@gmail.com 

De wijk Schadewijk in Oss kenmerkt zich door het feit dat zij gebouwd is voor en bewoond wordt door (oud)arbeiders van de bekende industriebedrijven in Oss.

Na de bouw van de H. Don Bosco kerk kwamen er ook scholen en onder andere een ouderenvereniging, die werd genoemd naar de parochieheilige Don Bosco.

Wanneer?

 Maandagmiddag   Biljarten 
 Dinsdagmiddag  Biljarten 
 Woensdagmiddag  Biljarten 
 Donderdagmiddag  Biljarten / kaarten / sjoelen
 Vrijdagmiddag  Biljarten / bloemschikken ( 1x per twee weken)