Het wijkgebouw

Het gebouw waarin het huidige Wijkcentrum Schadewijk is gevestigd kent een bijzondere geschiedenis. Oorspronkelijk was het namelijk een school, gebouwd in de bouwstijl van de zogeheten Bossche School.

De Bossche School
Dit Bossche School was een traditionalistische stroming binnen de Nederlandse architectuur, waarbij de vorm van een gebouw niet werd bepaald door de functie, maar de bestemming van het gebouw. De Bossche School had vooral haar weerslag op de katholieke kerkenbouw en vormde de laatste fase in de traditie van de Nederlandse kerkelijke architectuur.

De Bossche School kenmerkt zich door een sobere, robuuste stijl, waarin de verhoudingen voornamelijk getalmatig worden bepaald. Men gebruikt hoofdzakelijk beton, baksteen en hout, oftewel bouwmaterialen die in Nederland voorhanden zijn. Andere kenmerken zijn licht hellende daken, zichtbare betonelementen en kleine ramen die op een lijn liggen.

Maria Goretti school
In Oss en omstreken zijn er talloze woningen en gebouwen te vinden die in de stijl van de Bossche School zijn gebouwd, omdat er daar onder de architecten veel aanhangers van deze architectuurstijl woonden.
De Maria Goretti school, gelegen aan de Leeuwerikstraat in Oss, is een markant voorbeeld van de Bossche School. Jaren stond het gebouw leeg en leek bestemd voor de sloop, maar werd uiteindelijk gered om te voorkomen dat deze bouwstijl voor de toekomst verloren zou gaan.

Renovatie
In plaats van sloophamers kwamen er plannen voor een grondige renovatie met als nieuwe bestemming voor de voormalige school een wijkcentrum. In 2013 ging de restauratie van start als onderdeel van een groter (ver)bouwproject in de Leeuwerikstraat. In opdracht van BrabantWonen kwamen er nieuwe woningen en appartementen en werd de school volledig gerenoveerd.

De officiële opening van het wijkcentrum en de ernaast gelegen nieuwbouwwoningen volgde in oktober 2014. Sindsdien kunnen verenigingen, instellingen en natuurlijk wijkbewoners terecht in dit multifunctionele wijkcentrum.