LEDEN


Theun Sloot
Voorzitter

Theun is als voorzitter verantwoordelijk voor het goed functioneren van de wijkstichting. Hij zorgt voor een goede harmonie binnen de groep en stuurt bij daar waar nodig is. Hij zorgt voor de broodnodige contacten en zorgt dat deze versterkt worden. Theun gaat naar bijeenkomsten en vergaderingen aangaande de wijk, alleen of samen met de secretaris of penningmeester. Hij heeft regelmatig overleg met de penningmeester en secretaris over de stand van zaken. Ook onderhoud de voorzitter contacten met de Beheersstichting Wijkcentrum, Wijkraad Schadewijk, diverse gemeentelijke instanties en andere WOS organisaties. Tevens is hij coördinator van de stuurgroep voor het Vijverfeest. Je kunt hem bereiken op voorzitter.wijkstichting@schadewijk-oss.nl 

Marian van der Burg
Algemeen lid

Marian is algemeen lid van de wijkstichting en helpt op alle gebieden mee waar nodig. Ook neemt ze deel aan de maandelijkse vergaderingen waar ze mee ideeën aandraagt en uitdenkt. Daarnaast is Marian onze huisfotograaf.


Yvonne van Gaal
Secretaris

Yvonne is sindskort onze secretaris. Zij zal Theun ondersteunen bij zijn voorzitterstaken.